HANDELSBETINGELSER

FORETAKSINFORMASJON

Organisasjonsnr.: 927655365Foretaksnavn: Fjellved ASJuridisk navn: Fjellved AS

Kontaktdetaljer:

Postadresse: Sjusjøvegen 1595, 2610 SjusjøenBesøksadresse: Sjusjøvegen 1530Telefon: 918 40213E-mail: post@fjellved-as.noBedriften produserer ved og skigardsmaterialer, monterer skigard og driver hytteservice.

PRODUKTINFORMASJON OG PRIS

Produktinformasjon

Naturtørket av Norsk Bjørk. Kappet i ca. 29 cm lengde. variabel omkrets.

Priser

Alle priser er i norske kroner og vises både inklusiveog eksklusive merverdiavgift. Totalkostnaden forkjøpet vil fremkomme før bestillingen og inkludere allekostnader forbundet med kjøpet som avgifter, gebyr ogleveringskostnader.

Forbehold

Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil når det gjelderpris og informasjon om varer/tjenestene på siden. Takontakt med oss hvis du har spørsmål. Vi ønsker å gideg god hjelp og en vellykket handel!

SALGS-OG LEVERINGSBETINGELSER

Ekspedering av ordre

Etter bestilling og betaling på nettside får vår ekspeditør tilsendt en SMS som ordre for utkjøring.

Leveranse

Vanligvis vil varene sendes fra oss innen 3 virkedager etter at ordren er mottatt. Dersom det er tomt for en vare vil det bli opplyst om dette på nettsiden.

Frakt

Vi sender varene ut med egen bil eller traktor. Kostnader forbundet med frakt fremgår av nettsiden. Fraktkostnader til forskjellige områder, Det er begrensninger i hvor langt fra ved-lager det leveres. Kunde kan hente varer selv.

Betaling

Vi krever betaling for varen fra det tidspunkt den blirsendt fra oss til kunden.

Personopplysninger

Fjellved AS behandler persondata ifølge Lov ompersonopplysninger. Opplysninger som kan knyttestil deg som person vil aldri bli gjort tilgjengelig forandre virksomheter eller bli koblet med andre eksterneregistre.

Kortinformasjon

Når du handler hos Fjellved ASblir betalingenbehandlet av Nets som er en sikkerelektronisk betalingsløsning for Visa og Mastercard/Eurocard. All kortinformasjon blir oppbevart i henhold tilkortselskapenes regelverk.

RUTINER FOR RETUR AV VARER

Avbestilling

Dersom du ønsker å avbestille varene så ring Fjellved AS på telefon nr. +47 918 40213.

Reklamasjon

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må du innen8 dager etter mottagelsen, gi Fjellved AS skriftlig melding (e-post eller brev) om atdu vil påberope deg mangelen. Fjellved AS vilda gi deg informasjon om hva du skal gjøre videre. Reglene om reklamasjon finnes i Lov om forbrukerkjøp(forbrukerkjøpsloven).

Angrerett

AngrerettI følge angrerettloven gjelder angrefristen fra dendagen kjøperen mottok varen og 14 dager fremover. Dersom du vil angre på kjøpet, returnerer du varen isamme stand som du mottok den og legger ved utfyltangrerettskjema (som lå vedlagt i forsendelsen),du vil da få tilbakeført det du har betalt. Kjøperbetaler returfrakt. Se utfyllende informasjon påangrerettskjemaet.

Dersom kjøper ikke har mottatt angreskjema skriftlig påpapir eller på annet varig medium (f.eks. e-post, CD ellerDVD), utvides angrefristen til 3 måneder. Angreskjemaetskal være ferdig utfylt med Fjellved ASinformasjonnår skjemaet mottas. Angreretten gjelder vedforbrukerkjøp, salg til foretak innbefattes ikke avforbrukerkjøpsloven.

Garanti

Fyringsved er et produkt du ikke får gitt garanti på. Derfor er det reklamasjon som gjelder og som må meldes skriftlig senest 8 dager etter mottagelsen

Varighet

Hvis relevant, skal det opplyses om avtalens varighet ogeventuelt minste bindingstid. For avtaler som er utentidsbegrensning eller forlenges automatisk, skal detopplyses om vilkårene for å si opp avtalen.

Payment options